Бібліятэка беларускіх арнаментаў | Отдел культуры Гродненского районного исполнительного комитета Беларускія арнаменты “Кручкаватая ромбачка” – сакральны ўраджай, абрадавая пладавітасць і чысціня. Знак пладавітасьці, росту, апладненьня, мужчынскай сілы. Мужчынскі знак пладавітасьці, апладненьня, знак мужчынскай засьцярогі, боскай засьцярогі. «Васьмірог», «васьмірогая» — мужчынскі пачатак, сакральнае, чыстае, цнатлівае вогнішча, ачышчальная энэргія. «Васьмірог з расколкамі» — мужчынскі пачатак, энэргія апладненьня, узбагачэньня. Знак веснавой пахаты, адмыканьня зямлі, замужжа, жаночай красы. Знак

Беларускія арнаменты

“Кручкаватая ромбачка” – сакральны ўраджай, абрадавая пладавітасць і чысціня.

Знак пладавітасьці, росту, апладненьня, мужчынскай сілы.

Мужчынскі знак пладавітасьці, апладненьня, знак мужчынскай засьцярогі, боскай засьцярогі.

«Васьмірог», «васьмірогая» — мужчынскі пачатак, сакральнае, чыстае, цнатлівае вогнішча, ачышчальная энэргія.

«Васьмірог з расколкамі» — мужчынскі пачатак, энэргія апладненьня, узбагачэньня.

Знак веснавой пахаты, адмыканьня зямлі, замужжа, жаночай красы.

Знак веснавой пахаты, адмыканьня зямлі, замужжа, жаночай красы.

Рух, жыццё, сонца, сьвятло, дабрабыт.

«Васьмірог», «васьмірогая» — мужчынскі пачатак, сакральнае, чыстае, цнатлівае вогнішча, энэргія, што ачышчае.

Знак веснавой, неабуджанай зямлі, пад сонечным сьвятлом; дзявочы ромб, цнатлівы ромб, пад апекай мужчыны ці сонца.

Знак веснавой, неабуджанай зямлі, пад сонечным сьвятлом; дзявочы ромб, цнатлівы ромб, пад апекай мужчыны ці сонца.

Сьвятасьць, нябесны, сакральны агонь, абуджэньне зямлі, святой, чыстай зямлі, зямлі гатовай нараджаць.

Сьвятасьць, нябесны, сакральны агонь, абуджэньне, «расколваньне» зямлі нябесным агнём-маланкай.

«Васьмірог»,«васьмірогая», «елка», «расколкі» — мужчынскі пачатак, развіццё ад насеньня да бясконцага росту

Сьвятасьць, нябесны, сакральны агонь.

Уражайная ніва, вялікая пладавітасьць зямлі і плоднасьць жанчыны, багацьце, заможнасьць душы і цела.

«Лапа на шаснаццаць растоў» — рытуальная пахата, квітнеючая зямля, квітнеючая ніва, рытуальнае апладненьне.

«Лапа на дванаццаць растоў» — засеянае поле, парасткі, квітнеючая зямля, квітнеючая ніва.

Сакральная, чыстая зямля, ачышчэньне святым, нябесным агнём.

«Лапа» — квітнеючая зямля, засеяная зямля, маладзіца, жанчына, гатоўнасьць нараджаць.

«Лапа на восем растоў», «глухая лапа» — цнатлівасьць, веснавая зямля, цнатлівая дзяўчына.

«Казёл з вачыма», «лупаты казёл» — ураджай, працавітасьць, заможнасьць, багацьце, магічны зрок.

«Бесканешнік» — шлях, бясконцасьць, неўміручасьць , вечнае адраджэньне.

«Лапа на дванаццаць растоў» — абрадавая зямля, зямля продкаў, невядомая зямля, загадкавая зямля.

Прыяднаньне мужчынскай сілы, энэргіі, пладавітасьці да жаночай сілы і плоднасьці.

«Бесканешнік» — шлях, бясконцасьць, вечнасьць, сакральны шлях, абрадавы шлях, шлях у іншасьвет.

«Лапа на шаснаццаць расоў» — квітнеючая зямля, маладзіца.

«Лапа на дванаццаць растоў» — засеянае поле, пладавітасьць, ураджайнасьць, цяжарнасьць, закліканьне ўраджаю.

«Лапа на восем растоў», «лапа з бубкай» — цнатлівасьць, веснавая зямля, гатоўнасьць да плоднасьці, цнатлівая дзяўчына, гатоўнасьць нараджаць.

«Кручкаваты ромб з вераб’ямі» — зямля, насеньне, пладавітасьць, ураджай, кручча — знак пладавітасьці, дзевяць крыжыкаў — знак нівы, зараджэньня.

«Лапа на восем растоў», «лапа з глушкай» — веснавая зямля, цаліна, дзікая зямля, некранутая чысьціня, дзявоцкасьць, цнатлівасьць.

«Лапа на шаснаццаць растоў» — веснавая зямля, зямля красуе, цаліна красуе, дзявоцкасьць, дзяўчына красуе.

«Лапа на восем растоў», «лапа з глушкай» — веснавая зямля, рытуальная зямля, цаліна, дзявоцкасьць, цнатлівасьць, рытуальная чысьціня.

Сонца, мяжа свету, мужчынскі салярны знак, мужчынская пладавітасьць, дынамічнасьць, агонь жыцьця, няспынны рух жыцьця, часу, агонь жыцьця.

«Крыж», «хрэшчык«. Адначасова і салярны мужчынкі пачатак (крыж) — святасьць, нябеснае вогнішча, і жаночы («ромб», «ромбачка», «глушачка«) — цнатлівасьць, святасьць, чысьціня.

«Лапа на дванаццаць растоў», «лапа з глушкай» — веснавая зямля, цаліна, дзікая зямля, некранутая чысьціня, дзявоцкасьць, цнатлівасьць.

«Лапа на дваццаць растоў», «глухая лапа» — цнатлівасьць, веснавая зямля, зямля, якая красуе, зямля ў квецені, цнатлівая дзяўчына, дзявочая краса, маладосьць.

Рытуальна чыстая зямля, цнатлівая, святая, зямля для продкаў, свяцілішча, чыстая дзяўчына, выканальніца абраду.

«Васьмірог», «васьмірогая», «зорка», «звязда», «сонца» — мужчынскі пачатак, світаньне, памежжа (знак мае іранскія карані).

Пладавітая зямля, памнажэньне ўраджаю; пладавітая жанчына, пладавітая сям’я, памнажэньне роду.

Рух, жыццё, сонца, свет, дабрабыт.

«Лапа», «лапа на чатыры расты», «глухая лапа» — веснавая зямля, неўзараная зямля, цаліна, дзявоцкасьць, цнатлівасьць.

Рух, жыццё, сонца, свет, дабрабыт.

«Квітнеючы крыж».  Святасьць, нябеснае вогнішча, шматразовае памнажэньне ўраджая, рода, цнатлівасьць, святасьць, чысьціня, цнатлівасьць.