Навіны праекта | Отдел культуры Гродненского районного исполнительного комитета

18 Фев 2022

Навіны праекта

Калі пачыналі і сканчвалі гукаць вясну ў Беларусі і ці рабілі гэта на Масленіцу? Якія мясцовыя адметнасці святкавання Масленіцы ці Гукання вясны былі ў розных частках краіны і ці захоўваюцца яны цяпер? Якія масленічныя абрады і звычаі сёння перанялі, аднавілі і дэманструюць у Гродзенскім раёне?

На пачатку сакавіка Гродзенскі раённы культурна-інфармацыйны цэнтр распачынае запіс цыкла відэалекцый «Праз традыцыі ў будучыню» у рамках Школы этнічных і прыродных традыцый праекта міжнароднай тэхнічнай дапамогі ў рамках праграмы транспамежнага супрацоўніцтва Еврапейскага союза «Польша – Беларусь – Украина» на 2014 – 2020 гады «Вектор искусств вдоль Августовского канала» (далей – праект).

Праект накіраваны на развіццё міжрэгіянальных, культурных і эканамічных сувязяў, а таксама брэндзіраванне тэрыторыі Аўгустоўскага канала па абедзьвум бакам мяжы і развіццё ўнутранага турызму. Вядучы беніфіцыяр – Гміна Пласка (Рэспубліка Польша).
Першая лекцыя будзе прысвечана традыцыям святкавання Масленіцы ці дакладней — абраду «Гуканне вясны». Расповяд лектара будзе суправаджацца дэманстрацыяй відэа, а таксама жывымі спевамі ад народнага тэатра народнай песні “Матуліна песня” з в.Жытомля і народнага фальклорнага гурта «Жывіца» з аг.Квасоўка Гродзенскага раёна.

Праектам прадугледжаны запіс 5 відэалекцый: мастацкія практыкі саломапляцення, выцінанкі, традыцыі роспісу сапоцкінскай пісанкі і выраб традыцыйных верб (пальмаў), традыцыі ігры на драўляных музычных інструментах.

Агульны бюджэт праекта складае 78 605,00 евро, бюджет беларускага боку 28 697,00 евро.

Дадзены дакумент быў створаны пры фінансавай падтрымцы Еврапейскага саюза ў рамках Праграммы ТГС-ЕИС «Польша-Беларусь-Украина» 2014-2020.

За змест дадзенага дакумента выключную адказнасць нясе ДУК «Гродзенскі раённы культурна-інфармацыйны цэнтр», і ні пры якіх умовах дадзены змест ня можа расцэньвацца як пазіцыя Еврапейскага союза, Органа кіравання ці Сумеснага тэхнічнага сакратарыяту Праграмы ТГС-ЕИС «Польша-Беларусь-Украина» 2014-2020.

Когда в Беларуси начинали и заканчивали зазывать весну и делали ли это на Масленицу? Какие локальные традиции празднования Масленицы или «Гукання вясны» были в разных уголках страны и сохранились ли они сейчас? Какие традиционные весенние обряды реконструировали и демонстрируют сегодня на Гродненщине?

В начале марта 2022 года Гродненский районный культурно-информационный центр начинает запись цикла видеолекций «Через традиции в будущее» в рамках Школы этнических и природных традиций проекта международной технической помощи «Вектор искусств вдоль Августовского канала» (VECTOR OF ARTS ALONG THE AUGUSTOW CANAL) в рамках Программы трансграничного сотрудничества «Польша-Беларусь-Украина 2014-2020».
Проект направлен на развитие межрегиональных и культурных и экономических связей, а также брендирование территории Августовского канала по обеим сторонам границы и развитие внутреннего туризма.

Ведущий бенефициар – Гмина Пласка (Республика Польша).

Первая лекция будет посвящена традициям празднования Масленицы, если конкретнее – обряду «Гуканне вясны». Рассказ лектора будет сопровождаться видеодемонстрацией, а также «живыми» песнями от народного театра народной песни «Матуліна песня» из д.Житомля и фольклорного коллектива «Жывіца» из аг.Квасовки Гродненского района.

Проектом предусмотрена запись 5 видеолекций: художественные практики соломоплетения, вытинанки, традиции росписи сопоцкинских «писанок» и изготовления традиционных верб (пальм), традиции игры на деревянных музыкальных инструментах.

Общий бюджет проекта составляет 78 605,00 евро, бюджет белорусской стороны 28 697,00 евро.

Данный документ был изготовлен при финансовой поддержке Европейского союза в рамках Программы ТГС-ЕИС «Польша-Беларусь-Украина» 2014-2020.

За содержание данного документа исключительную ответственность несет ГУК «Гродненский районный культурно-информационный центр», и ни при каких условиях данное содержание не может расцениваться как позиция Европейского союза, Органа управления или Совместного технического секретариата Программы ТГС-ЕИС «Польша-Беларусь-Украина» 2014-2020.